In aanloop naar de behandeling en besluitvorming in de gemeenteraad in juli van dit jaar, worden raadsleden voorgelicht over de achtergronden bij het onderzoek en voorstel rondom het toekomstbestendig inrichten van ons Dorpshuis. Bestuur en verenigingen zullen een toelichting geven op het belang voor de inwoners en de leefbarheid in Stampersgat. Inwoners kunnen de bijeenkomst live volgen via onderstaande link.

https://halderberge.raadsinformatie.nl