De Klankbordgroep van dorpshuis De Steiger bracht al in beeld welke aanpassingen er nodig zijn voor dorpshuis De Steiger. Op 29 september was er een vervolg hierop. Tijdens het vervolg werd er samen vorm geven aan het bouwkundig onderzoek. We scherpen de wensen en behoeften die zijn opgehaald verder aan en bespreken wat er moet gebeuren om de plannen te verwezenlijken.

Zie ook: http://www.toekomstdesteiger.nl/