Het Dorpslab heeft de aanbesteding gegund gekregen vanuit de gemeente om onderzoek te doen naar de dorpshuisfunctie van Dorpshuis de Steiger. De eerste afspraken zijn al gepland. Uiteraard wordt de klankbordgroep samen met de inwoners van Stampersgat bij betrokken.