Geschiedenis

Geschiedenis

Voordat het dorpshuis de huidige functie kreeg heeft er in het gebouw eerst een jongensschool, een meisjesschool en in het midden een gymzaal (de huidige huiskamer) gezeten. De bovenzaal (toen Patronaatszaal) werd hoofdzakelijk gebruikt voor activiteiten van ouderen.

De beide scholen werden samengevoegd en de meisjesschool werd in 1972 afgebroken en daar kwam de huidige gymzaal voor in de plaats.  De oude gymzaal werd omgedoopt tot aula en werd gebruikt door de school.

In 1981 werd een portiek omgebouwd tot ruimte voor jongeren (Club’81).  In 1984/1985 werden een hal en een lift gebouwd aan het Dorpshuis.  Hierdoor werd het gebouw beter toegankelijk voor iedereen.

In 1985 nam de Samenstichting het Dorpshuis onder zijn hoede. De aula werd multifunctioneel, ook verenigingen en anderen konden van deze ruimte gebruik maken. Als gevolg van het ontvangen van een kleine subsidie (Nlg. 8.000 per jaar) om het dorpshuis te kunnen exploiteren werd het verplicht om een gemeenteraadslid aan het Samenstichting bestuur toe te voegen. Hiermee kwam de onafhankelijkheid van de Samenstichting in gevaar. De oplossing was het oprichten van een aparte zelfstandige stichting met een eigen bestuur, in 1990 was de stichting Dorpshuis een feit.

Maar voor die officiële datum maakten al vele verenigingen gebruik van ons Dorpshuis, o.a. de Revue, de gymvereniging, volleybalvereniging Apollo ’72, majorettevereniging Les Fleurs.  Veel van deze verenigingen maken nu nog steeds gebruik van alle ruimtes.

Fotoalbum

Met zo’n lange geschiedenis van het dorpshuis zijn er ook veel oude foto’s en video’s te vinden. Heeft u zelf nog oud beeldmateriaal stuur het gerust naar ons dan plaatsen wij het in dit digitale fotoalbum.

 

Brandpreventiemiddag in 2014 bij Dorpshuis de Steiger