De klankbordgroep van ons dorpshuis is via een teams vergadering bij elkaar gekomen. Hierin werden de eerste plannen, de zogenaamde vlekkenplannen, getoond voor het nieuwe dorpshuis. Naast de noodzakelijk renovatie is ook rekening gehouden met de extra wensen. Hiervoor zijn 2 plannen gepresenteerd. Aan iedereen is gevraagd vooral te komen met zijn of haar opmerkingen en aanvullingen.

De powerpoint presentatie is via deze link te downloaden.