Er is een klankbord groep gevormd om het bestuur van Dorpshuis de Steiger te ondersteunen bij het maken van keuzes voor het dorpshuis van de toekomst. In de klankbordgroep zijn alle verenigingen vertegenwoordigd die gebruikmaken van Dorpshuis de Steiger. Tevens zijn de voetbalvereniging De Schutters en de Tennisvereniging Stampersgat uitgenodigd om zoveel mogelijk gezamelijk op te trekken.