Het Dorpshuis speelt een grote rol in het vergroten van de leefbaarheid in Stampersgat. We hebben de ambitie om het Dorpshuis als woonkamer van het dorp te functioneren waarin alle verenigingen en inwoners een mooi en op de behoefte afgestemd onderkomen gaan vinden. De klankbordgroep, waarin alle gebruikers zijn vertegenwoordigd, heeft het bestuur van de stichting het Dorpshuis richting gegeven m.b.t. wensen en voorkeuren. In overleg met de gemeente is er een inspectie uitgevoerd op de bouwkundige staat, functionaliteit en exploitatiemogelijkheden. Het resultaat wordt in juli ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De details zijn in de presentatie te vinden. Samen op weg naar een boeiend Stampersgat waar het leven mooi is!