Scenario 1

Vraag: hoe zien jullie het voordeel van de geluidsbuffer naar de omliggende buurt in relatie tot het
wonen in de te realiseren appartementen op het gezondheidscentrum?
Antwoord: we gaan uit van moderne appartementen met een goede geluidsisolatie. Daarnaast
kiezen inwoners zelf voor deze locatie en weten ze dat er geluidsoverlast aanwezig kan zijn. Er zal
vooral overlast zijn wanneer er evenementen op het plein plaats vinden. Dit is enkele keren per jaar.

Vraag: hoe kijken jullie naar de straat achter het plein? Wordt in het kader van het ‘dorpsplein aan
het water’ ook nagedacht over een andere inrichting van de straat ten noorden van het dorpshuis,
zoals met half verharding en meer beplanting?
Antwoord: het aanpakken van de zone tussen het plein en het water staat op de wensenlijst van de
Samenstichting Stampersgat. Deze haalbaarheidsstudie richt zich op de renovatie van het dorpshuis.
Beide plannen kunnen elkaar wel versterken. In de verdere uitwerking zullen wij samen met de
klankbordgroep nagaan of het aansluit op het wensbeeld van het dorpsplein aan het water.

Vraag: de MFR is aan de voorkant van het dorpshuis ingetekend. Heeft dat tot gevolg dat ruimtes
bereikbaar zijn via andere ruimtes? Of zijn deze apart bereikbaar? Komt er een aparte gang om de
ruimte te kunnen bereiken?
Antwoord: de MFR sluit aan op de entree. Er moet een nieuwe ingang gerealiseerd worden, zodat de
ruimtes op elkaar aansluiten. Het is aan de architect om te kijken waar de entree het beste
gerealiseerd kan worden en wat een logische routing is door het gebouw.

Vraag: kun je de appartementen en het gezondheidscentrum omdraaien, waarbij de appartementen
op de begane grond komen en het gezondheidscentrum op de etage?
Antwoord: we gaan uit van het gezondheidscentrum op de begane grond omdat het de voorkeur van
de gezondheidsverleners heeft om op de begane grond te werken mede gelet op de bezoekers die
minder goed ter been zijn. Ook is wonen op de begane grond wellicht minder aangenaam gelet op de
aanloop naar het dorpshuis en op de eerste verdieping zijn ook levensloopbestendige woningen te
realiseren met een lift.

Scenario 2

Vraag: is het gezondheidscentrum verder naar rechts te verschuiven om meer zicht op het water te
krijgen?
Antwoord: Het gezondheidscentrum kan slechts enkele meters naar rechts verplaatsen. Het perceel
aan de oostzijde is in particulier eigendom. Daarbij moet bekeken worden wat een verschuiving
functioneel betekent voor het huidige gezondheidscentrum

Vraag: waarom is er in dit scenario geen keuze gemaakt voor appartementen?
Antwoord: de bestaande fundering van het gezondheidscentrum is niet stevig genoeg om er
appartementen bovenop te realiseren. We gaan nader bekijken wat de mogelijkheden zijn om op de
MFR en nieuwbouw gezondheidscentrum te realiseren, zodat dit wel mogelijk is.

Vraag: kan het gezondheidscentrum een kwartslag gedraaid worden, waarbij er boven de MFR en
nieuwbouw gezondheidscentrum appartementen te realiseren zijn?
Antwoord: dit is in het aantal vierkante meters onvoldoende voor het gezondheidscentrum. We
onderzoeken de mogelijkheid of dit wel mogelijk is wanneer het gezondheidscentrum in een
vierkante vorm gebouwd wordt.

Vraag: is er nagedacht om aan de zijde van de Havenstraat / het hek te bouwen? Daarmee komt er
vanaf het plein een andere invalshoek op het water.
Antwoord: dit is niet bekeken in de haalbaarheidsstudie, maar kunnen we meenemen wanneer de
architect plannen uit gaat werken. In theorie doen we dan hetzelfde als wat nu getekend is, maar
dan gespiegeld.